Beveiligingssystemen

Inbraakbeveiliging

Wij leveren en installeren ook beveiligingssystemen. Voor de aanschaf van een beveiligingssysteem is meestal een bepaalde reden; een gevoel van onveiligheid, een recente inbraak of een eis van de verzekering. In geen van bovengenoemde gevallen kan men er van uit gaan dat een standaard systeem van toepassing is; gebruikers hebben wensen, verzekeraars stellen eisen en elk object heeft specifieke kenmerken, welke vragen om daarop aangepaste maatregelen. Voor elke beveiligingssituatie wordt een specifiek beveiligingsplan ontwikkeld, waarbij de leefbaarheid en werksituatie steeds hoge prioriteit behoeft. Onze doelstelling is derhalve het systeem uitermate gebruiksvriendelijk te ontwikkelen. Schalken Telecom Service is een VEB erkend beveiligingsbedrijf.

Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven

Observatie

Observatie door middel van camera-systemen kan in veel situaties uitkomst bieden. Bij diefstalpreventie kunt u door het gebruik van camera’s zorgen dat potentiële inbrekers niet ongemerkt hun gang kunnen gaan; uw extra paar ‘ogen’ zorgen voor een feiloze kijk op de situatie. Beveiligen is maatwerk en voor camera-systemen is deze regel extra duidelijk van toepassing. Wij passen deze systemen toe in vrijwel elke door u gewenste situatie.

Toegangscontrole

Toegangsbeheer is vereist in vele situaties. De belangrijkste doelstelling van toegangsbeheer is het gedefinieerd beperken van de toegankelijkheid van een terrein, een gebouw of een ruimte van bepaalde personen. Daarnaast verlangt men van toegangsbeheer dat het achteraf mogelijk is na te gaan wie, op welk tijdstip, waar aanwezig is geweest.

Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om beveiligingsinstallaties en -adviezen. Juist daarom is het belangrijk te kiezen voor zekerheid en kwaliteit. Die wordt u geboden door een VEB Erkende Beveiligingsinstallateur. Elke VEB-installateur heeft door ervaring en opleiding een specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd. Hij blijft op de hoogte van de nieuwste eisen en technische ontwikkelingen. Onder andere door het volgen van gerichte cursussen en opleidingen.

ADVIES

Omdat elke situatie verschillend is, begint goede beveiliging met een goed advies. Dat bestaat uit een risicoanalyse met behulp van de VRKI waarna aan de hand van een Programma van Eisen (PVE) en een beveiligingsplan de noodzakelijke maatregelen worden voorgesteld.
Daarbij gaat het o.a. om:
–  Organisatorische maatregelen
–  Bouwkundige maatregelen
–  Elektronische maatregelen
–  Elektrische maatregelen
–  Compartimentering. (meeneembeperkende maatregelen)
–  Alarmopvolging
–  Reactie Alarmopvolging

Een duidelijke offerte geeft u volledige informatie over uw investering. U weet precies waar u aan toe bent.

CONTROLE

Jaarlijks worden er bij alle installerende leden, op basis van steekproeven, inspecties uitgevoerd op het opgeleverde werk door bekwame inspecteurs. Voor elke installatie wordt het VEB Installatie Attest/Opleverbewijs afgegeven.

 

GARANTIE, SERVICE EN ONDERHOUD

Na afsluiting van een onderhoudscontract, kunt u rekenen op verregaande service en professioneel onderhoud.
Elke VEB-installateur garandeert 24 uur per dag en 365 dagen per jaar service.

Dat betekent extra zekerheid! Het VEB Installatie Attest/Opleverbewijs is 5 jaar geldig mits er een onderhoudscontract is afgesloten voor de gelijke periode.

KWALITEIT

Goede kwaliteit staat voor elke VEB-installateur voorop. Daarom wordt uitsluitend gewerkt met goedgekeurde beveiligingsmaterialen die volgens de geldende eisen en normen worden geïnstalleerd. Daarnaast verplicht elke VEB-installateur zich te houden aan de VRKI.

 

BETROUWBAARHEID

Elke monteur van een VEB Erkende Beveiligingsinstallateur moet naast het vakdiploma MBV, TBV of TBMB een geldige verklaring van betrouwbaarheid kunnen overleggen, die is afgegeven door de korpschef van de politie uit de eigen woonplaats. Alleen dan kunnen VEB Installatieattesten/Opleverbewijzen worden afgegeven.

KOMPLEET PAKKET

Het maakt in feite niet uit bij welk VEB Erkende Beveiligingsinstallateur u aanklopt voor advies en/of installatie van uw beveiligingspakket.
U kunt altijd rekenen op hetzelfde hoge serviceniveau. Alle VEB Erkende Beveiligingsbedrijven werken onderling immers nauw samen. Het totale pakket wordt door uw eigen beveiligingsbedrijf verzorgd. Maar dan wel inclusief alle VEB voordelen…

Voor elke VEB Erkende Beveiligingsinstallateur is kwaliteit en betrouwbaarheid vanzelfsprekend. Zij investeren dagelijks in knowhow, want…beveiligen is hun vak!